Mennesker og følelser

Blandt mine kurser og foredrag har jeg blandt andet et forløb om følelser. Er der en interesse i at lære mere om lige netop dette emne, kommer jeg gerne ud og holder et oplæg om det.

Mine kontaktoplysninger kan du finde her.

Situationskriser og udviklingskriser

Gennem hele livet, møder vi ovennævnte kriser. Hvordan sikrer vi os bedst muligt, at disse kriser bliver årsag til vækst og udvikling og ikke bliver truende for vores livsmod og glæde. Enhver krise er et faresignal og en mulighed for udvikling. Kriserne har et forløb – fire forskellige faser: Chokfasen, reaktionsafsen, bearbejdsfasen og nyorienteringsfasen.

Du skal ikke tro du er noget

Ingen kan vist være i tvivl om, at janteloven trives i vort samfund? Men hvorfor er det sådan. Hvordan kan det være, at det ofte ikke tolereres hvis nogle melder ud, hvad de selv synes, de er gode til – eller vi er skadefro, når noget går galt for andre? Når vi nu selv lider under janteloven, hvorfor gør vi så selv brug af den? – og hvordan kan vi medvirke til, at den bliver “aflivet?”

Den vanskelige vrede

For mange mennesker er det forbundet med ubehagelige følelser, når de bliver vrede. Vi er derfor ofte konfliktsky og får ikke sagt fra – vi “sluger” vreden. Men vrede er i sin grund en positiv ressource, som er med til at give gode følelser og opbygge vores selvfølelse. Det er derfor vigtigt, at vi lærer at håndtere denne følelse og bruge den konstruktivt.

Grundlaget for vores personlighed

Vi kender til at have følelser. Nogle gange overrasker de os, så vi kommer lidt ud af kontrol – andre gange fortrænger vi dem. Følelser er imidlertid givet os, for at de alle skal forløses og ikke fiorlades eller fortrænges –  Sorg, glæde vrede, ansgt og seksualitet – Følelser der ikke bliver forløst, kan skabe et liv, der er både vanskelig og begrænsende, ligesom de kan forårsage psykosomatiske reaktioner.

Selvtillid og selvværd

At føle sig værdifuld giver overskud og glæde i livet. Ofte tænker vi, at gode præstationer vil forøge vores selvværd, så når vi ikke har det så godt med os selv, forsøger vi at præstere os ud af den følelse – men mange kender til, at den følelse holder ikke ret længe. Selvværdet kommer nemlig ikke af det vi kan, men af det vi tænker om os selv.

Når selvværdsfølelsen lammer livet

Det sker af og til, at vores egen følelse af værdi, kommer ud med et negativt resultat. Så gemmer vi os derhjemme – har det svært sammen med andre mennesker, fordi følelser som ensomhed og overflødighed, vokser til uoverskuelige størrelser. Grænser er en by i Rusland – og når vi tænker på os selv, finder vi kun negative tanker. Hvad skaber sådanne katastrofe følelser – og hvad kan der gøres for at det bliver anderledes.

Anerkendende relationer.

Gode relationer, skaber gode forbindelse mennesker imellem – det er livsbekræftende og opbyggende – og modsat. For det er ikke altid så let at skabe de gode relationer, da vores forskellighed kan komme på tværs, så der i stedet opstår magtkampe. Men de findes en vej der hedder anerkendende relationer.