Det kristne fællesskab

Menighedens trivsel og vækst, har optaget mig meget gennem de senere år.

Jeg har derfor studeret de mekanismer der er aktive i en menighed – og i en gruppe i øvrigt – og udarbejdet forskellige foredrag med henblik på at få menigheden til at være en dynamisk enhed både internt og eksternt.

Er du interesseret i at få mig ud og holde foredrag, kan du kontakte mig her!

Menighedens cyklus

Det kristne fællesskab har ofte et forløb – fra vugge til grav – vi kan kan kalde det en cyklus. Ved at se på den, er det muligt at diagnistisere hvor egen menighed er i forløbet og hvad der skal til for evt. at ændre det.

Guppedynamikker

Det kristne fællesskab er afhængig af gruppedannelser på kryds og tværs i fællesskabet. Dels er der en bestyrelæse der skal tage det overordnede ansvar og dels er der forskellige underudvalg, som skal varetage de forskellige opgaver, lige fra det praktiske og til børne- og juniorarbejdet. I grupper opstår der forskellige dynamikker, som kan være bekræftende for fællesskabet – eller det modsatte.

Ses, høres, anerkendes og bruges

Hvis et barn skal udvikle sig sundt i en familie, må det ses, høres, anerkendes, – og opleve, at der er brug for det. Vi har på mange måder de samme behov som deltager i et kristent fællesskab, for sat kunne trives der – vi har grundlæggende brug for at ses, høres, anerkendes og bruges. Hvordan sikre at det sker – og hvad er bestyrelsens opgave.

Central – eller Netværkskirke

En central kirke kendes ved et fokus på det der foregår i kirken, med den overbevisning, at hvis det der foregår i kirken er tidsvarende og aktuel, vil det være nok til, at mennesker søger ind i den kirke. Netværkskirken har sit fokus på at møde mennesker uden for kirken – skabe et netværk som igen kan skabe kontakt til mennekser. Men både den centrale og netværket må være til stede i et velfungerende kristent fællesskab, der både ønsker at opbygge og række ud mod nye.

Det kristne fællesskab 

Det kristne fællesskab, kan beskrives som en familie. Hver får sin rolle og status, med hver sine kompetencer. Kunsten er at der ikke ingen af rollerne kommer til at fylde for meget, eller for lidt, så der ikke opstår splid i “legemet.

Indbyrdes kærlighed i det kristne fællesskab

Hvilken rolle spiller den indbyrdes kærligheden i vores liv i hele taget? Hvordan udlever vi den i praksis i fællesskabet, så fælleskabet bliver livgivende?

Forskellighed – grundlaget for udvikling og vækst

Hvordan får forskelligheden plads i fællesskabet? Hvordan udnytter vi styrker og svagheder bedst?