GDPR

PERSONDATAPOLITIK FOR STEEN PALMQVIST

1. Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til mig og som jeg indsamler om dig, som led i et terapeutisk forløb, eller som bruger af mine tjenester, herunder ved færden på min hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger jeg indsamler, hvordan jeg håndterer dine oplysninger og hvor længe, jeg opbevarer oplysninger om dig m.m. Det er en god ide at læse denne politik og henvende dig til mig, hvis der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere.

På www.palmqvistt.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2. Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Steen Palmqvist
Park Allé 1A
8960 Randers
Tlf. 26168090
E-mail palmqvistt@gmail.com
CVR nr. 26379288

2.2 Den overordnede retlige ramme for min behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til undertegnede: Steen Palmqvist, palmqvistt@gmail.com tlf. 26168090

3.Formål med behandlingen af dine personoplysninger

3.1 Steen Palmqvist alene er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at jeg dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at jeg dels kan leve op til de forpligtelser, jeg har som psykoterapeut – herunder tavshedspligten.

4. De personoplysninger, som jeg behandler om dig

4.1 Disse oplysninger indsamler jeg direkte fra dig:
Når du er vælger at gå i terapi hos Steen Palmqvist, indsamler jeg følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn og mobilnummer, e-mailadresse – men aldrig cpr. nummer eller adresse.
Jeg indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men når du vælger at gå i terapi hos Steen Palmqvist, accepterer du, at jeg skriver lidt om dig fra gang til gang, for at kunne sikre en professionel og respektfuld behandling af dig. Det er oplysninger som er underlagt min tavshedspligt og derfor alene bruges af undertegnede. Gennem kryptering af min computer som der kun er adgang til via mit fingeraftryk og en kode, er du sikker på at ingen oplysninger slipper ud.

5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

5.1 Jeg opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
Så længe du går i terapi hos mig, vil jeg opbevare navn, kontaktoplysninger indtil du udtrykker ønske om at blive slettet.
Efter du er stoppet, vil jeg opbevare dem i en periode, for at kunne betjene dig bedst muligt, hvis du skulle få brug for at vende tilbage.

6. Dine rettigheder

 6.1 Indsigt:
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Ved at skrive til mig (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Jeg vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

6.2 Besigtigelse og sletning:
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, jeg behandler om dig. Jeg vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis jeg – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter jeg dig.

6.3 Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt mig venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

6.4 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet mig) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

6.5 Du har til enhver tid ret til at forvente tavshedspligten overholdt i forhold til de oplysninger som jeg sidder inde med.

6.6 Tilbagekaldelse af samtykke:
Da behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.
Du kan skrive til palmqvistt@gmail.com for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.

7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

7.1 Såfremt du accepterer at give oplysninger om dig selv til mig, så vil det fremgå dér, hvor jeg indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som jeg beder om, så kan det have den konsekvens, at jeg ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

8. Opdatering af denne politik

8.1 Steen Palmqvist er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Jeg gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel.

8.2Eventuelle ændringer, jeg måtte foretage i nuværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.